Menü
Your Cart

Sürdürülebilirlik

ÇEVRESEL SÜRDÜREBİLİRLİK

Demoteks Tekstil çevresel sürdürülebilirlik adına üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir. Süreçlerimiz operasyonlarımızın sürekliliğinin ve verimliliğinin, bu operasyonların çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesiyle mümkün olabileceğinin farkındalığıyla yönetilmektedir. Gelecek nesillerin özgürce yaşayabileceği bir Dünyaya sahip olabilmesi adına çevreye duyarlı süreçler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Paydaşlarımıza Çevre ile ilgili gerekli eğitimler sağlanmakta olup var olan soruları yanıtlanmakta ve tüm süreçlerimizde proaktif ve şeffaf bir yaklaşım sergilenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sıfır Atık projesinin de içerisinde yer alan Demoteks Tekstil her yıl ürettiği atık miktarını azaltmayı şirket statejisi açısından en öncelikli hedeflerinden biri haline getirmiştir. 2030 Yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile ihtiyaçlarını giderebilen çevre dostu bir fabrika yaratmak hedeflenmektedir.


SÜRDÜREBİLİR İŞ MODELİ

Günümüz dünyasında özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde, bireylerin yaşam şartları her geçen gün zorlaşmaktadır. Üretim fabrikalarında çalışarak evlerinin geçimini sağlamak için gayret gösteren insanların, çalışma şartları her geçen gün ağırlaşmakta, kazandıkları ücretler gittikçe azalmaktadır. Demoteks Tekstil olarak bizler dünyaca ünlü markaların sadece pazarlama faaliyetleri adına kullandıkları sürdürebilirlik kelimesinin gerçek anlamda uygulayabilmek için her gün daha verimli, daha iyi ve daha başarılı olmanın mücadelesini vermekteyiz. Bu bağlamda çalışanlarımızın tamamına asgari ücret ve yetkinliklerine bağlı olarak üzerinde maaş veriyoruz, sigortalarını eksiksiz yapıyoruz, Günde 10 saatten fazla fabrikamız içerisinde bir kişinin dahi çalışmasına izin vermiyoruz. Yaratılan değere inanıyor, ve bu değeri sürdürebilmek adına iş arkadaşlarımızın da şartlarının sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyoruz.